Залучення громадськості до заходів протидії корупції

Автор: Адмін вкл. .

          Корупція – це складне, негативне явище, котре перетворилось у глобальну проблему для України. Цілком очевидно, що це головна загроза для розвитку країни, оскільки вона заважає нормальному функціонуванню та життєдіяльності суспільства, має здатність зводити нанівець будь-які реформи в країні, а також спричиняє відчуження України у світовому просторі.

 Саме корупційна злочинність справляє найбільший руйнівний вплив на правопорядок в державі, на основі якого лише і може розбудовуватися благополуччя кожного громадянина. Так вже влаштовано суспільне життя людей, що найбільше від корупції страждають пересічні громадяни, а найбільшу вигоду мають ті, хто може скористатися з «благ» корупції. У цьому її особливий злоякісний характер.

Майже щодня приводяться конкретні факти корупційної поведінки державних службовців та інших посадових осіб (підкуп і продажність). Це величезні масштаби розкрадання державних коштів, зростання рівня безробіття та бідності,неспроможність держави протидіяти небезпечним хворобам, що з рештою призводить до поступового вимирання нації. Ефективна протидія їй у значній мірі буде залежати від того, наскільки глибоко буде зрозуміла сама сутність проблеми. Адже, на сьогоднішній день в Україні,немає  контролю за особами та групами осіб, які ставлять власні інтереси вище за інтереси держави і суспільства в цілому. З появою такої соціальної групи, як чиновництво, корупція, набула масштабного розмаху. Причиною цього стала повнота надання влади над населенням. Все це створює загрозу національній безпеці країни.

Проблема є як на вищому рівні, де не сильно поспішають робити кардинальні дії проти корупціонерів, так і в народі, де їм не хочуть або не можуть протистояти активно.

Це і є вагомою рисою високого рівня корупції є те, що саме населення сприймає це явище як закономірність, а мало б, навпаки, створювати атмосферу громадського неприйняття корупції. Можна сказати, що вона стала природним явищем і тому сьогодні не викликає ні у кого обурення і тим більше гніву. Так не повинно було трапитися і так не повинно залишатися. Громадськість має брати безпосередню участь в житті держави і суспільства в цілому.Адже народ є не лише джерелом влади, а й джерелом законодавства та правосуддя.

Відповідно ст.. 21 «Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції» Закону України «Про запобігання корупції», передбачає форми участі громадян та їх об’єднань або уповноважених представників щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням:

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) запитувати та одержувати від державних органів інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.

3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття.

4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, передбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

  За ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави.

         Але реальна участь громадськості у цих заходах відповідно до нормативних приписів, сьогодні повною мірою не реалізується. Досвід багатьох країн свідчить про те, що активність громадян є головною передумовою розвитку країни.

З корупцією можливо боротися використовуючи різні заходи, але жоден з них не буде успішним, якщо буде відсутня підтримка суспільства.

Управління Пенсійного фонду України в Немирівському районі


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT