Контроль у Немирівській районній державній адміністрації

Автор: Адмін вкл. .

Керівництвом  Немирівської  районної  державної  адміністрації постійно вживаються заходи з метою забезпечення належного рівня організації контролю  за своєчасним виконанням  актів Президента України, постанов та рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної  та районної державних адміністрацій, їх заступників, звернень і запитів народних депутатів України, дотримання контрольних термінів у роботі з цими документами.

Питання з організації контролю періодично розглядалися  на  колегіях  та оперативних нарадах районної  державної адміністрації, за результатами засідань прийнято відповідні рішення.

У 2015 році взято на  контроль понад 1270 документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних, на їх виконання у визначені терміни підготовлено 3482 інформації.

  Сектором контролю апарату районної державної адміністрації на виконання вищевказаних документів проводить випереджувальний моніторинг строків їх виконання, забезпечується в межах своїх повноважень контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації та апарату, органів місцевого самоврядування, інших органів. Розробляються і вносяться в установленому порядку пропозиції: з питань удосконалення організації контролю, про їх розгляд на засіданнях колегій райдержадміністрації та оперативних нарадах тощо.

Крім того, постійно надається правова допомога щодо  правильного і своєчасного оформлення цих документів, проводиться відповідна просвітницька робота, вживаються інші заходи в межах чинного законодавства.

Завідувач сектора контролю апарату

райдержадміністрації                                                           Петро Овчарук


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT