Нове Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду

Автор: Адмін вкл. .

Правління ПФУ затвердило Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, яким визначено організаційні засади прийому та обслуговування осіб, які звертаються до територіальних органів ПФУ, у тому числі за допомогою засобів телекомунікації, відповідно до вимог Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Положенням, зокрема встановлено, що обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду, здійснюється:

 • стаціонарно — в приміщеннях, у яких розміщено органи Пенсійного фонду;
 • на виїзному прийомі;
 • дистанційно, в тому числі шляхом надання електронних послуг.

Особи, що звертаються до органів ПФУ, мають, зокрема,  право:

 • звертатися до органів ПФУ особисто або через представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку;
 • одержати відповідь про результати розгляду звернення в обраний ними спосіб (усно, в письмовій та/або електронній формі);
 • ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи, отримувати виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії, про періоди страхового стажу та заробітної плати, яка врахована при розрахунку пенсії, копії документів, які знаходяться в пенсійній справі;
 • безоплатно отримувати інформацію про особу, що обробляється Пенсійним фондом;
 • отримувати консультації та роз’яснення щодо застосування законодавствапро загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, у тому числі щодо прав та обов'язків платника єдиного внеску та застрахованої особи;
 • інші права, визначені чинним законодавством.

Схема дій спеціаліста підрозділу з обслуговування громадян наведена у додатку 1 до цього Положення.

Реєстрація користувачів електронних послуг на веб-порталі здійснюється на підставі заяв за формою згідно з додатками 23 до цього Положення, поданих до органу ПФУ за місцем взяття на облік (проживання, перебування на обліку) особисто або через уповноваженого представника.

Під час реєстрації ідентифікація користувачів може здійснюватися за допомогою електронного цифрового підпису.

Для реєстрації фізичних осіб, у тому числі осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб — підприємцівяк користувачів електронних послуг веб-порталу вказуються:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • номер облікової картки застрахованої особи та/або номер пенсійного посвідчення;
 • для фізичних осіб — підприємців: дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • номер мобільного телефону для відправлення СМС-повідомлень (за бажанням).

Для реєстрації страхувальників (підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у тому числі філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами)як користувачів послуг веб-порталу обов’язково вказуються:

 • повне найменування юридичної особи (страхувальника);
 • дата держреєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • код за ЄДРПОУ.

Скарги та запити громадян (у тому числі щодо надання консультацій і роз’яснень чинного законодавства, пов’язаних із нарахуванням та виплатою пенсій), заяви та інші звернення щодо регулювання відносин між органами ПФУ та страхувальниками, у тому числі фізичними особами — підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно, подаються через веб-портал шляхом заповнення відповідного електронного бланка.

Визнано такими, що втратили чинність:

Постанова в цілому набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім норм абзаців другого та третього пункту 2 розділу І, абзацу другого пункту 2, абзаців третього тачетвертого пункту 11 розділу ІV Положення щодо використання електронних пенсійних справ, надання послуг користувачам та інформації установам банків, що здійснюють виплату і доставку пенсій в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, які набирають чинності з 01.01.2016 р.

(постанова правління ПФУ «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України» від 30.07.2015 р. № 13-1)

Управління Пенсійного фонду України у Немирівському районі


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT