До уваги посадових осіб органів місцевого самоврядування!

Автор: Адмін вкл. .

     З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 20.10.2014 № 1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування» (далі – Закон), відповідно до положень якого органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями щодо оформлення спадкових прав.

Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування вправі вчиняти такі нотаріальні дії, як видача свідоцтв про право на спадщину, видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя за певних умов. Вказані нотаріальні дії, як встановлено частиною 2 статті 37 Закону України «Про нотаріат», вчиняють уповноважені посадові особи органу місцевого самоврядування, які мають вищу юридичну освіту, досвід роботи у галузі права не менше трьох років, пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та склали іспит із спадкового права у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

З метою належної реалізації положень Закону Міністерством юстиції України розроблені відповідні накази:

- Наказ Міністерства юстиції України № 606/5 від 27.04.2015 «Про внесення змін до Положення про Головні територіальні управління юстиції  Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0473-15

- Наказ Міністерства юстиції України № 779/5 від 25.05.2015 «Про затвердження Порядку проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0602-15

- Наказ Міністерства юстиції України № 2727/5 від 23.12.2015 «Деякі питання, що стосуються Програми стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав». http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1638-15

- Наказ Міністерства юстиції України № 1075/5 від 25.06.2015 «Про затвердження Порядку проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій». http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0760-15

- Наказ Міністерства юстиції України № 1784/5 від 17.09.2015 «Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1145-15.

Районне управління юстиції


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT