Акредитація суб'єктів держреєстрації бізнесу та прав на нерухомість

Автор: Адмін вкл. .

Кабмін постановою від 25.12.2015 N 1130 затвердив Порядок акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації, який визначає умови, підстави та процедуру проведення акредитації суб'єктів державної реєстрації, визначених Законами "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" і "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закони), моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації і перелік документів, необхідних для її проведення.

Акредитація суб'єктів державної реєстрації та моніторинг відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації здійснюється Мін'юстом. Для забезпечення розгляду заяв про акредитацію суб'єктів державної реєстрації та проведення моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації Мін'юстом утворюється постійно діюча комісія з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації, положення про яку та склад якої затверджуються Міністерством.

Юридична особа публічного права подає заяву Мін'юсту в довільній письмовій формі, в якій декларує відомості, зазначені в п. 3 Порядку.

До заяви, поданої юридичною особою публічного права, обов'язково додаються:

- належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із такою особою не менше ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим Законами та Мін'юстом (копії диплома, трудової книжки, наказу про призначення тощо);

- нотаріально посвідчену копію договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми, визначеної Законами;

- нотаріально посвідчену копію договору з іншим суб'єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом (у разі коли заявник має намір здійснювати повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації).

За результатами розгляду заяви Мін'юст у строк, що не перевищує 10 робочих днів з моменту її реєстрації, приймає на підставі висновків комісії мотивоване рішення про акредитацію суб'єкта державної реєстрації або про відмову в його акредитації у формі наказу.

Копії рішення про акредитацію суб'єкта державної реєстрації, засвідчені в установленому законодавством порядку, протягом 3-х робочих днів з дня його прийняття надсилаються такому суб'єктові та технічним адміністраторам реєстрів.

Акредитований суб'єкт державної реєстрації після отримання копії рішення про його акредитацію вживає необхідних заходів для отримання ідентифікаторів доступу до реєстрів відповідно до законодавства.

Постанова набрала чинності 1 січня 2016 року.

Немирівське районне управління юстиції 


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT