Підсумки діяльності медичних працівників за 2015 рік

Автор: Адмін вкл. .

    4 лютого 2015 року відбулося спільне засідання медичної ради Немирівської ЦРЛ, центру ПМСД Немирівської районної ради. В засіданні ради взяли участь голова Немирівської РДА Погорелюк Ю.М., голова Немирівської районної ради Дзевелюк В.Д., головний лікар Немирівської ЦРЛ П.В. Ткачук., в.о. головного лікаря центру первинної медикосанітарної допомоги Немирівської районної ради Чернега В.В.,

головні лікарі та завідуючі лікарських амбулаторій, завідуючі відділеннями ЦРЛ та районні спеціалісти.


   

Рада вирішила:
   Вважати стан лікувально-профілактичної роботи в цілому ЛПЗ району у 2015 році таким, що потребує покращення.
   Клопотати перед Немирівською районною радою, Немирівською РДА про збільшення видатків на поточний ремонт обладнання та приміщень, ремонт ФПів, капітальних ремонтів приміщень закладів охорони здоров’я, придбання медичного обладнання, автотранспорту, інвентарю.
Клопотати перед директором Департаменту охорони здоровя облдержадміністрації у зв’язку із збільшенням цін на енергоносії, витратні матеріали та збільшення заробітної плати, для часткового покриття дефіциту коштів загального фонду на медикаменти та апаратуру, збільшити обсяги платних медичних послуг, які надаються в ЦРЛ в межах переліку послуг, затверджених постановою КМУ від 17.09.1996р. №1138,
    Посилити контроль за раціональним використанням виділених бюджетних асигнувань.
І. В.о. головного лікаря Центру ПМСД Немирівської районної ради Чернезі В.В. та Головному лікарю Немирівської ЦРЛ Ткачуку П.В..
1. Вжити термінових заходів щодо усунення недоліків, які викладені в рішеннях медичної ради ЦРЛ та ЦПМСД за 2015 рік та зауважень, які були озвучені під час даної підсумкової медичної ради.
2. Повторно надати заявки в Департамент ОЗ на заміщення вакантних посад лікарів ЛПЗ району.
3. Максимально забезпечувати коштами загального фонду в першу чергу потребу видатків захищених статей .
    Термін - протягом року.
3. Взяти під особистий контроль роботу по закріпленню медичних кадрів структурних підрозділів ЦПМСД, в першу чергу сільської місцевості, зосередивши увагу на максимальному задоволенні їх соціальних запитів: своєчасній виплаті заробітної плати, поліпшення житлово-побутових умов та ін.
    Термін - протягом року.
4. Активно впроваджувати програмно - цільовий механізм функціонування галузі охорони здоров'я, зосередити зусилля фахівців на пріоритетному виконанні державних та регіональних програм, комплексних заходів МОЗ по охороні здоров'я, профілактиці соціально детермінованих, хронічних неінфекційних захворювань, які залишаються провідними у формуванні загального рівня нездоров'я населення.
    Термін - протягом року.
5. Вжити додаткових заходів щодо забезпечення ефективного контролю за дотриманням закладами охорони здоров'я району вимог чинного законодавства в галузі охорони здоров'я, управління їх діяльністю, фінансовим та матеріальними ресурсами.
    Термін - протягом року.
6. Постійно збільшувати видатки на дотримання грошової норми на медикаменти та харчування для ветеранів війни.
    Термін - протягом року.
ІІ. Заступнику головного лікаря по медичній частині Немирівської ЦРЛ та заступнику головного лікаря ЦПМСД.
1. Забезпечити виконання основних організаційних заходів Комплексного плану Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на 2016 рік.
    Термін - протягом року.
2. Забезпечити раціональне та ефективне використання медикаментів, виробів медичного призначення, обладнання, отриманих за рахунок централізованих поставок з МОЗ України.
Термін - постійно.

ІІІ. Зав. ЛА ЗПСМ , районним фахівцям ЦРЛ
1. Забезпечити своєчасне та повне виконання завдань, визначених обласною та місцевою програмами «Репродуктивне здоров'я», направивши зусилля медичних працівників на:
- попередження: малюкових, перинатальних, материнських втрат:
- підвищення ролі сімейних лікарів в питаннях диспансеризації вагітних, забезпечення якісного до- та післяпологового патронажу
    Термін - протягом року і постійно.
2. Забезпечити повноту і достовірність обліку декретованих контингентів, звернути особливу увагу на якість та комплексність медичних оглядів зазначених категорій пацієнтів.
    Термін – І квартал 2016р.
3.Забезпечити раннє виявлення, належний облік та диспансеризацію хворих з ендокринною патологією, зокрема, на цукровий діабет та його ускладнення.
    Термін - постійно.
4. Забезпечити виконання наказу ДОЗ та К від 08.02.06, № 95 – «Про впровадження адаптованої ДОТС - стратегії» для удосконалення надання протитуберкульозної допомоги населенню області в частині забезпечення якісної лабораторної діагностики туберкульозу та амбулаторної допомоги хворим.
    Термін - протягом року.
5. Збільшити кількість скринінгових досліджень на ВІЛ- інфекцію в уразливих групах населення та за клінічними ознаками згідно Порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-нфекцію (протоколу) відповідно до наказу МОЗ України віл 19.03.05 № 415 «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ- інфекцію».
    Термін - протягом року.
6.Забезпечити своєчасне і в повному обсязі охоплення контингентів дитячого та дорослого населення профілактичними щепленнями у відповідності до календаря профілактичних щеплень. Активізувати просвітницьку роботу серед населення, зокрема серед осіб, що відмовляються від щеплень.
    Термін - протягом року
7.Забезпечити повноту і достовірність обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, якісне функціонування районного рівня Державного реєстру постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
    Термін – постійно.
8.З метою поліпшення епідеміологічної ситуації по туберкульозу в регіоні: Забезпечити моніторинг виконання закладами охорони здоров'я заходів - «Районної програми протидії захворюванню на туберкульоз» (рішення сесії районної Ради). контролювати ефективність використання коштів.
Термін - постійно.
9. Забезпечити неухильне виконання Закону України від 22.02.00р. № 1489-ІІІ «Про психіатричну допомогу» щодо забезпечення соціального захисту та спеціалізованої медичної допомоги особам, які страждають на психічні розлади.
    Термін - постійно.
ІV. Рішення медичної ради довести до відома всіх медичних працівників району.
V. Хід виконання даного рішення заслухати на засіданні медичної ради в липні 2016 року, поточне виконання даного рішення в розрізі окремих служб систематично заслуховувати на оперативних нарадах у головних лікарів ЦРЛ та ЦПМСД.
VІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступнику головного лікаря по медичній частині Немирівської ЦРЛ Оцупка Ю.П., заступника головного лікаря центру ПМСД.

Головний лікар Немирівської ЦРЛ: П.В. Ткачук


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT