Дотації на доїльні установки

Автор: Адмін вкл. .

Згідно наказу Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації № 17 від 02.03.2016р. «Про утворення комісії для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока та затвердження Положення про неї» і «Порядок використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування витрат за закуплені фізичними особами установки індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока», затверджений рішенням 4 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016р. № 40 (додаються).

Документи подаються фізичними особами, які утримують  3 і більше корів молочного напряму продуктивності згідно Порядку щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року до Департаменту агропромрозвитку облдержадміністрації (к.211).м.Вінниця.вул.Соборна 15 а.

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 4 сесії обласної Ради

                                                                                                        7 скликання

від  11 лютого 2016 року № 40

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування витрат              за закуплені фізичними особами установку індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока

Виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока (далі – часткове відшкодування витрат на установку) здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою  в поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння або холодильну установку (ларі) вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві 3 (три) і більше голів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів молочного напряму продуктивності, в розмірі 50 % вартості.

Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат на установку один раз на 5 років.

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації  (далі - Департамент) утворює комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку та затверджує Положення про її роботу. До складу комісії обов’язково включаються голови постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, представники органів Держфінінспекції та ветеринарної служби. Очолює комісію директор Департаменту.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року Департаменту наступні документи:

  1. довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів, які утримуються в домогосподарстві;
  2. копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;
  3. копії платіжних документів та технічної документації на установку;
  4. копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб- платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Подані відповідно до вищезазначених пунктів документи розглядаються в порядку черговості їх надходження.

Комісія щомісяця до 10 числа та до 10 грудня поточного року на підставі таких документів визначає кількість установок, витрати по закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню, приймає рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове відшкодування та складає відомість про суми часткового відшкодування у розрізі фізичних осіб за встановленою формою.

Департамент подає органам Казначейства аналогічну відомість та платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках. 


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT