Пам’ятка щодо реалізації та закупівлі молока коров’ячого незбираного для промпереробки

Автор: Адмін вкл. .

    Всі молокоздавачі сільських громад зобов’язанні заключити з молокопереробними підприємствами (суб’єктами господарювання) двохсторонні договори на продаж молока та отримати від них розрахункові книжки здавача молока.  Зразкова форма договора та розрахункової книжки додається.

                               

    Закупівля молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних  господарствах населення, повинна здійснюватися лише на відповідно  обладнаному    пункті.

  1. Пункт повинен бути відповідним чином обладнаний:

-         водопостачання;

-         електрозабезпечення;

-         каналізація;

-         опалення;

-         обладнання для охолодження молока;

-         водонагрівач;

-         прилади i реактиви;

-         молочний посуд.

  1. Приймальником молока повинен бути працівник, який володіє методами  обліку  та  визначення  якості молока.      Навчання проводить молокозавод.
  2. На пункті ведеться журнал обліку здавальників молока.
  3. Молоко повинно бути отримане лише від  здорових та ідентифікованих  корів.
  4. Молоко від пункту приймання до молокопереробного   підприємства повинне супроводжуватись  довідкою  про    епізоотичне благополуччя (видається 1 раз на місяць).

Підстава для видачі:

-           благополуччя території від гостро інфекційних   захворювань тварин;

-                      дослідження на субклінічну форму маститу (щомісячно);

-                      тварини обов’язково щеплені  проти сибірки,  досліджені на: туберкульоз,    лейкоз, бруцельоз;

-                     Молоко досліджене на:  мікробіологічні показники ( 1 раз на місяць), радіологічні     показники ( 1 раз у квартал),  пестициди ( 1 раз на півроку)

   (експертизи у папках).

  1. Щодекадний контроль якості молока від кожного молокоздавальника:    органолептичні  показники,  чистота,   густина,  вміст жиру,  білок (записи веде приймальник).

Схеми закупівлі молока підприємствами, які здійснюють господарську діяльність у сфері заготівлі молока та виробництва молокопродуктів

В ході моніторингу та фактично проведеної контрольно-перевірочної роботи структурними підрозділами Державної фіскальної служби у Вінницькій області встановлено, що підприємства молочної промисловості  організовують роботу по заготівлі молока в населення в основному 2 шляхами.

1.Заготівля полягає в тому, що на підприємствах рахуються приймальники, які знаходяться в штаті та здійснюють приймання молока. В обов’язки даних працівників входить приймання молока, вимірювання жирів (від цього залежить ціна), а також отримання коштів під звіт для розрахунків з здавачами.

Між заводом та  здавачем молока складається договір на закупівлю молочної сировини ( не в обов’язковому порядку). Працівники заводу (заготівельники) щоденно проводять заготівлю молока у населення згідно відомостей закупки молока. 

       Щоденно (щодекадно) приймальники подають «Відомості по прийманню молока»  від населення до бухгалтерії підприємства. На основі зданих звітів приймальники молока отримують кошти на підприємстві та виплачують їх населенню, на підставі приймально-розрахункових відомостей за здане молоко кожному здавачу під підпис, а також подають до бухгалтерії підписанні звіти та складають авансові звіти, щодо використаних коштів.

       Транспортування молока до підприємства може здійснюватись як транспортом підприємства, так і підприємцями, які знаходяться на 3 групі спрощеної системи оподаткування та надають послуги по транспортуванню молока. В кінці місяця складаються акти виконаних робіт по наданим послугам (кількість молока, та відстань  перевезення).

2. Для заготівлі молока у населення  також використовують                  СГД-фізичних осіб на спрощеній системі оподаткування, згідно договорів доручення, відповідно до яких підприємство доручає (уповноважує)  заготовляти  молоко у населення від свого імені.

СГД-фізична особа обирає спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з правом займатися заготівлею, первинною переробкою і реалізацією сільгосппродукції, надання транспортних послуг. Виступає у схемі взаємовідносин з молокозаводами як агент із заготівлі, перевезення, первинної переробки (охолодження, сортування тощо) та заготівлі на користь молокозаводів заготовленого молока.

         Порядок документального оформлення заготівлі молока аналогічний до першого варіанту.

Згідно платіжних документів, на рахунок приватного підприємця, або з каси підприємства виплачуються кошти від молокозаводів за заготовлене молоко та надані послуги, а також різного роду компенсації (за пальне, запчастини, інше) відповідно до вказаного виду діяльності.

 Отримані кошти виплачують населенню, на підставі приймально-розрахункових відомостей за здане молоко кожному здавачу під підпис, а також здають до бухгалтерії підписанні звіти.

Порядок оподаткування доходів, отриманих від продажу

власної продукції тваринництва (в т.ч. молока)

Оподаткування доходів, отриманих від продажу

власної сільськогосподарської продукції

Відповідно до пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому, якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому, розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Оподаткування доходів, отриманих від продажу

власної продукції тваринництва

При продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (в т.ч. молока), отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2015 році – 121800,0 грн. (1218,0 грн. х 100); у 2016 році – 137800,0 грн. (1378,0 грн. х 100).

Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана падати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Подання податкової звітності контролюючим органам

Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений р. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та р. IV ПКУ.

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 розділу ІІ ПКУ особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого обліку.

Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ) відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу „179” (доходи від продажу продукції тваринництва).

           

Первинні документи

Підставою для бухгалтерсько­го обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксу­ють факти здійснення господар­ських операцій, що встановлено частиною першою ст. 9 Закону № 996. Закупівлю сільгосппродук­ції у фізичних осіб можна офор­мити такими первинними доку­ментами:

• закупівельним актом. Мінфі­ном України рекомендовано використовувати цей акт при оформленні закупівлі продукції у фізичних осіб, не зареєстрова­них суб'єктами підприємницької діяльності (лист № 31-03430-03- 29/13806). Форму закупівель­ного акта наведено в додатку 5 до п. 2.1 Методичних рекоменда­цій щодо впровадження націо­нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і по­бутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, які затверджено наказом № 157. У листі № 31-03430-01-10/22335 роз'яснено, що такі акти повин­ні бути двосторонніми, тобто з кожним продавцем слід скла­дати окремий акт;

• закупівельною відомістю. Вико­ристовувати такі відомості Мін­фіном України рекомендовано в листі № 31-03430-01-10/22335. Крім того, у п. 3.4 глави 3 По­ложення № 637 згадується про можливість оформлення готів­кових розрахунків підприємств, які займаються закупівлею сіль­ськогосподарської продукції, зі здавальниками такої продукції за відомостями, в яких зазнача­ються прізвища здавальників, їхні адреси, обсяги зданої про­дукції та сума виплаченої готівки, що засвідчуються підписом здавальника. У додатку 1 до ви­щезазначеного Положення наве­дено форму Відомості на випла­ту грошей, проте використовува­ти її для оформлення готівкових розрахунків зі здавальниками сільгосппродукції можна лише після доопрацювання (доповне­ння додатковими графами). Та­ким чином, однією закупівель­ною відомістю можна оформити розрахунки з кількома здаваль­никами сільгосппродукції. У листі № 31-03430-01-10/22335 роз'яснено, що закупівельний акт або закупівельна відомість (якщо вона складається замість акта) по­винні містити, зокрема, такі дані: місце укладання угоди; прізвище, ім'я, по батькові продавця; найме­нування продукції; ціну одиниці продукції; обсяг проданої про­дукції; суму виплачених коштів; підпис продавця про отримання даних коштів.

Крім того, у цих документах слід також зазначити: реєстраційний номер облікової картки платника податків-продавця сільгосппро­дукції або серію та номер його пас­порта (якщо продавець через свої релігійні переконання відмовляєть­ся від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це від­повідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті)» рекві­зити Довідки про наявність у фі­зичної особи земельних ділянок (форма № 3-ДФ, затверджена нака­зом № 32) (за її наявності); загальну суму нарахованого доходу та суму утриманого при виплаті коштів ПДФО (якщо він утримувався).

Управління агропромислового розвитку РДА


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT