Довідка про організацію контролю у 2015 році в Немирівській райдержадміністрації

Автор: Адмін вкл. .

 Питання стану виконавської дисципліни та організації контролю за виконанням актів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної і районної державних адміністрацій та інших документів з цих питань перебувало і перебуває на постійному  контролі у секторі контролю апарату райдержадміністрації.

         Так, за 1 квартал 2015 року було взято на контроль - 398  документів вищестоящих органів виконавчої влади (у 1  кв.  2014  року – 387),  із них –16 розпоряджень  та  11  доручень голови облдержадміністрації,  294  документів  органів виконавчої влади вищого рівня (у 1 кв. 2014 року – 278), 7 звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад (у 1 кв. 2014 року – 1), 70 листів органів міністерств та відомств України (у 1 кв. 2014 року –32).

На їх виконання підготовлено -  805 інформацій, які надіслані органам виконавчої влади вищого рівня у визначені терміни.

         Ці питання за ініціативи сектора контролю апарату райдержадміністрації розглядалися  на  колегії  районної  державної адміністрації  21 січня 2015 року  та за результатами розгляду прийнято рішення «Про стан виконавської дисципліни та додаткові заходи з організації контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій». 

          Перебувало на контролі 17 розпорядчих документів голови райдержадміністрації і заступників голови райдержадміністрації, із них – 10 розпоряджень,   7 –  протокольних доручення.

На їх виконання від структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних установ та організацій, виконавчих комітетів міської,

селищних та сільських рад надійшла 351 інформація  (264 – від виконавчих комітетів місцевих рад, 87 – від структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ та організацій).

З порушенням термінів надано 3  інформації із  виконкому  Брацлавської  селищної  ради  та  2 - із Зяньковецької  сільської  ради.

За  2 квартал 2015 року взято на контроль – 368 документів вищестоящих органів виконавчої влади  (у 2  кв.  2014  року – 357),  із них –19 розпоряджень  та  9  доручень  голови  облдержадміністрації,  277  документів  органів  виконавчої  влади  вищого рівня  (у 2 кв. 2014 року – 278), 11 звернень  та  запитів  народних депутатів України та депутатів місцевих рад  (у 2 кв.  2014 року – 2), 52 листів органів міністерств та відомств України  (у 2 кв. 2014 року – 47). На їх виконання підготовлено  860 інформацій, які надіслані органам виконавчої влади вищого рівня у визначені терміни.

         Перебувало на контролі 32 протокольних доручення керівництва райдержадміністрації.

За   3  квартал 2015 року взято на контроль – 308 документів вищестоящих органів виконавчої влади  (у 3  кв.  2014  року – 337),  із них – 6   доручень та 15 розпоряджень голови  облдержадміністрації,  237  документів  органів  виконавчої  влади  вищого рівня  (у 3 кв. 2014 року – 248), 6 звернень  та  запитів  народних депутатів України та депутатів місцевих рад  (у 3 кв.  2014 року – 2), 44 листи органів міністерств та відомств України  (у 3 кв. 2014 року – 47).

На їх виконання підготовлено  939 інформацій, які надіслані органам виконавчої влади вищого рівня у визначені терміни.

         Перебувало на контролі 29 протокольних доручень голови райдержадміністрації.

13 липня 2015 року на колегії районної  державної адміністрації розглядалося питання «Про стан виконавської дисципліни у районній державній адміністрації щодо виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної  Ради України, міністерств та інших центральних органів виконавської влади,  розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій у ІІ  2 кварталі 2015 року». За результатами розгляду колегією прийнято відповідні рішення.

За  4 квартал 2015 року взято на контроль – 312  документів вищестоящих органів виконавчої влади  (у 4  кв.  2014  року  – 387),  із них –14 розпоряджень

та 9  доручень голови облдержадміністрації,  244  документів  органів виконавчої влади вищого рівня (у 4 кв. 2014 року – 278), 4 звернення народних депутатів України (у 4 кв. 2014 року – 2), 41 листів органів міністерств та відомств України (у 4 кв. 2014 року –32).

На їх виконання підготовлено -  940 інформацій, які надіслані органам виконавчої влади вищого рівня у визначені терміни.

У 4 кварталі 2015 року перебувало на контролі 34 розпорядчих документів голови райдержадміністрації і заступників голови райдерж-адміністрації, із них – 11 розпоряджень,   23 –  протокольних доручення на їх виконання надійшло – 78 інформацій. 

Крім того, сектором контролю апарату районної державної адміністрації щоквартально аналізувалася  робота із Указами та дорученнями Президента України.

 Відповідні  інформації  про  стан  виконання  завдань,  визначених  Указами та дорученнями Президента України  своєчасно надсилалися до обласної адміністрації, згідно визначених форм.

Сектором контролю апарату районної державної адміністрації постійно проводиться аналіз надходження інформацій від структурних підрозділів райдержадміністрації,  районних служб міністерств та відомств, виконкомів місцевих рад на здійснення контролю за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади та розпоряджень і доручень голів обласної та  районної державних адміністрацій. Складаються щомісячно плани контролю із цих питань, питання роботи із вищевказаними документами виносилися на розгляд оперативних нарад тощо.

Спільно із керівництвом райдержадміністрації проводилася інша робота щодо покращення виконавської дисципліни.

На жаль, залишаються випадки порушень виконавської дисципліни у райдержадміністрації, про що її керівництво неодноразово інформувалося

В позитивну сторону по роботі з контрольними документами слід відмітити такі підрозділи райдержадміністрації:

-         Відділ розвитку інфраструктури  та ЖКГ.

-         Управління праці та соціального захисту.

-         Управління агропромислового розвитку.

-         Управління економіки.

Питання щодо поліпшення роботи із контрольними документами, діяльності сектора контролю апарату райдержадміністрації неодноразово порушувалось перед керівництвом райдержадміністрації.

Вважаю за потрібне:

1). Постійно продовжувати  вживати  заходів  щодо недопущення порушень термінів виконання контрольних документів, згідно визначених термінів.

2).  Питання стану виконання контрольних документів винести на розгляд чергової колегії райдержадміністрації, постійно виносити на оперативні наради та провести з цього питання нараду-семінар.

Завідувач  сектора  контролю апарату райдержадміністрації          П.В. Овчарук 

     


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT