Про роботу із зверненнями та запитами депутатів місцевих рад у Немирівській райдержадміністрації у 1 кв. 2016 року

Автор: Адмін вкл. .

 У  2016  році  до райдержадміністрації  відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» надійшло 2 (два) звернення депутатів місцевих рад -  обласної Ради. На їх виконання у строк було вжито заходів щодо реалізації питань, які порушенні у зверненнях.

Так, статтею 13 цього Закону, передбачено, що депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата  місцевої  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Звернення зобов'язані у десятиденний строк  розглянути та   надати   депутатові  відповідь,  а  в  разі  необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Якщо  звернення  з об'єктивних причин не може бути розглянуто  у  встановлений  строк,  депутату  місцевої  ради зобов'язані  письмово  повідомити  про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Статтею  22  цього  ж  Закону, передбачено порядок розгляду депутатського запиту, який може бути внесений  депутатом  місцевої ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи  усній  формі.  Запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.

Рада  може  зобов'язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата місцевої ради.

Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов'язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради.  Якщо  запит  з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити  раді та депутатові місцевої ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати
один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Прошу врахувати вищезазначене в роботі, звертаю увагу  на  належну організацію  роботи  з цими документами,  строків їх виконання.

Завідувач сектора контролю апарату райдержадміністрації                 Петро Овчарук


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT