Про виконання будівельних робіт

Автор: Адмін вкл. .

Відділ містобудування та архітектури Немирівської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Закону України " Про регулювання містобудівної діяльності", статті 34. 

     1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:

     1) направлення  замовником повідомлення про початок виконання будівельних  робіт  Державній  архітектурно-будівельній  інспекції України або її територіальному органу (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного  контролю)  за місцезнаходженням об'єкта будівництва  -  щодо  об'єктів,  будівництво  яких здійснюється на підставі  будівельного  паспорта,  які  не  потребують  реєстрації декларації  про  початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об'єктів будівництва,   затвердженим  Кабінетом  Міністрів  України.  Форма повідомлення  про  початок  виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;

{ Пункт 1 частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011

     2) реєстрації      відповідною      інспекцією     державного архітектурно-будівельного   контролю   декларації   про    початок виконання  будівельних  робіт  -  щодо  об'єктів  будівництва,  що належать до I-III категорій складності;

     3) видачі   замовнику   відповідною   інспекцією   державного архітектурно-будівельного    контролю    дозволу    на   виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.     2. Зазначені  у  частині  першій  цієї  статті документи,  що надають  право  на  виконання  будівельних  робіт,  є  чинними  до завершення будівництва.

 3. Державна   архітектурно-будівельна  інспекція  у  порядку, визначеному  центральним  органом  виконавчої   влади   з   питань будівництва,  містобудування  та  архітектури,  веде єдиний реєстр отриманих   повідомлень   про   початок   виконання    підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,  виданих  дозволів  на  виконання будівельних   робіт,   зареєстрованих  декларацій  про  готовність об'єкта  до  експлуатації  та  виданих  сертифікатів,   відмов   у реєстрації   таких   декларацій  та  у  видачі  таких  дозволів  і сертифікатів,  який формується  на  підставі  інформації,  поданої відповідними   інспекціями   державного  архітектурно-будівельного контролю.

Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється  безоплатно через   офіційний   веб-сайт   Державної  архітектурно-будівельної інспекції України.

4. Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єктів удівництва   без   зміни   зовнішніх   геометричних  розмірів  їх фундаментів  у плані, а також реконструкцію або капітальний ремонт автомобільних  доріг,  залізничних  колій,  ліній електропередачі, зв'язку,  трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх  розміщення  може  бути  проведено за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

{  Частина  четверта  статті  34  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4052-VI ( 4052-17 ) від 17.11.2011 }

5. Контроль  за  виконанням  підготовчих  робіт  з  винесення інженерних   мереж,  будівельних  робіт  здійснюється  інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

6.  Інформація  про  документ,  що  дає  право  на  виконання будівельних  робіт,  а  також  відомості  про категорію складності об'єкта  будівництва,  замовника  та  підрядників  розміщуються на відповідному   стенді,   який   встановлюється   на   будівельному майданчику  в  доступному  для  огляду  місці (крім індивідуальних (садибних)    житлових   будинків,   садових,   дачних   будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них). {  Статтю 34 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011.

Головний спеціаліст відділу                         Осадчук І.В.

                                                                                             

 


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT