Про роботу із зверненнями та запитами народних депутатів України у Немирівській районнійдержадміністрації у 1 кв. 2016 року

Автор: Адмін вкл. .

У 2016 році до райдержадміністрації надійшло 9 (дев’ять) звернень та запитів народних депутатів України. На їх виконання вжито заходів щодо реалізації питань, порушених у цих документах.

         Роз’яснюємо, що депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України,

яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції (ст.15 Закону).

Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту  у  п'ятнадцятиденний  строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк.

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом  10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання (ст. 16 Закону).

Статтею 188-19 кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність, а саме:  «Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи  Рахункової палати  або створення  перешкод у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої  інформації,  а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної  Ради  України  з прав людини  чи  Рахунковій палаті – 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Звертаю увагу  на  належну організацію  роботи  ввірених  підрозділів щодо роботи з вищезазначеними документами,  строків їх виконання та персональну відповідальність за невиконання  або неналежне  виконання  вищезазначених  документів.

Завідувач сектора контролю апарату районної  державної                       Петро Овчарук

 


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT