Очищення влади

Автор: Адмін вкл. .


• Закон України "Про очищення влади" 


• Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади""


• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади""


• Розпорядження голови облдерждмінстрації від 21 листопада 2014 року № 696 "Про забезпечення виконання Закону України "Про очищення влади""


• Розпорядження голови облдерждмінстрації від 10 березня 2015 року № 150 "Про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади""

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"01" грудня 2014 року м. Немирів № 328

 


Про забезпечення виконання Закону України
"Про очищення влади"

 

  Відповідно до ст. 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження обласної державної адміністрації від 21 листопада 2014 року № 696 "Про забезпечення виконання Закону України":

1. Визначити відділ організаційний та роботи з персоналом апарату райдержадміністрації відповідальним в апараті райдержадміністрації за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

 

2. Встановити, що для організації та проведення перевірок спільно із відділом організаційним та роботи з персоналом апарату райдержадміністрації залучаються працівники відділів загального та інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, сектору з питань безпеки життєдіяльності населення та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації в межах питань, віднесених до їх компетенції.

 

3. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Пасічник А. О.) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про проведення перевірок в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації та в органах, які підпорядковуються райдержадміністрації, у разі, коли в таких органах відсутня технічна можливість для оприлюднення відповідної інформації.

 

4. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити виконання Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Футуймас О. В.

 

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                         А. І. Долованюк

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


"17" березня 2015 року м. Немирів № 73

Про проведення перевірки, передбаченої Законом України
"Про очищення влади"

   Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та розпоряджень голови облдержадміністрації від 21 листопада 2014 року
№ 696 "Про забезпечення виконання Закону України "Про очищення влади" та від 10 березня 2015 року № 150 "Про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади":

1. Провести перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади", щодо посадових і службових осіб районної державної адміністрації відповідно до графіку проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" щодо посадових і службових осіб районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

2. Визначити відділ організаційний та роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", стосовно керівника апарату, працівників апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, директора Немирівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати до відділу організаційного та роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 2 або за формою згідно з додатком 3 разом із декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, складеною за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також копією паспорта громадянина України та, у разі необхідності, копією трудової книжки.

4. Відділу організаційному та роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації довести це розпорядження до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні тощо).

5. Встановити, що для організації та проведення вищезазначених перевірок спільно із відділом організаційним та роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації залучаються працівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації: загального відділу та відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, сектору з питань безпеки життєдіяльності населення та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, у межах питань, віднесених до їх компетенції.

6. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, директору Немирівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, забезпечити безумовне виконання Закону України "Про очищення влади" та до 20 березня 2015 року видати відповідні розпорядження (накази) щодо організації проведення вищезазначеної перевірки, з урахуванням Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та цього розпорядження.

7 . Пункти 1, 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2014 року № 328 "Про забезпечення виконання Закону України "Про очищення влади"" визнати такими, що втратили чинність.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Футуймас О. В.

Голова районної державної
адміністрації                                                                                    Ю. М. Погорелюк

 

   Додаток 1

                                                                                                             до розпорядження голови

                                                                                                                   райдержадміністрації 

                                                                                                 від "17" березня 2015 року № 73

 

 

Г Р А Ф І К
пр
оведення перевірки, передбаченої Законом України

"Про очищення влади", щодо посадових і службових осіб

районної державної адміністрації

 


з/п

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади"

Дата початку перевірки

1.

Керівник апарату районної державної адміністрації,

керівники структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, директор Немирівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

6 квітня            2015 року

2.

Заступники керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації

15 червня            2015 року

3.

Державні службовці апарату районної державної адміністрації, інші посадові і службові особи

15липня               2015 року

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                   О. В. Футуймас

 

                                                                                                            Додаток 2

                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                                 райдержадміністрації 

                                                                                          від "17"березня 2015 року № 73

                                                                                     _______________________________

                                                                                                   (найменування органу)

                                                                                   ____________________________________

                                                                                                 (посада керівника органу)

                                                                                    ____________________________________

                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

                                                                                     ____________________________________

                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи)


ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом України                              

«Про очищення влади»

            Я, ________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

         Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

«_____»________________20___року                              ________________

                                                                                                  (підпис)

_______________________

* Заява пишеться особою власноручно.

 

                                                                                                        Додаток 3

                                                                                       до розпорядження голови

                                                                                           райдержадміністрації 

                                                                                  від "17"березня 2015 року № 73

                                                                                             _______________

                                                                                          (найменування органу)

                                                                          ____________________________________

                                                                                         (посада керівника органу)

                                                                        ____________________________________

                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

                                                                        ____________________________________

                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом України                               

«Про очищення влади»

         Я, _________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною______________________________
                       (третьою / четвертою)

статті 1 Закону, застосовується щодо мене._____________________________

__________________________________________________________________
    (зазначається, яка саме заборона застосовується)

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

         Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.

«_____»________________20___року                              ________________

                                                                                                                                 (підпис)

_______________________

* Заява пишеться особою власноручно.


 

Додаток 1

до наказу начальника

управління економіки

районної державної адміністрації

від 20 березня 2015 року № 1

Графік

проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" щодо посадових і службових осіб управління економіки

районної державної адміністрації

№ з/п

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади"

Дата початку перевірки

1.

Працівники управління економіки районної державної адміністрації

15 липня 2015 рокуПовідомлення про проведення перевірок згідно із Законом України «Про очищення влади»

 Законом України «Про очищення влади» передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
  Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».
  На виконання вимог Закону України «Про очищення влади» районна державна адміністрація інформує про те, що розпочато перевірку стосовно:

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Осадчук

Ігор Володимирович

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації

24.03.2015

 

2

Астаніна

Валентина Вацлавівна

Заява

Декларація

Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

01.04.2015

 

3

Задаяна

Оксана Віталіївна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

01.04.2015

 

 

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Футуймас Олена Василівна

Заява

Декларація

 

Керівник апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

2

Марчук Андрій Олександрович

Заява 

Декларація

 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

3

Черната Надія Дмитрівна

Заява 

Декларація

 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

4

Пасічник Анатолій Олександрович 

Заява

Декларація 

 

Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

5

Патара Надія Степанівна

Заява

Декларація 

 

Начальник відділу по роботі з громадянами апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

6

Кондратюк Вікторія Василівна

Заява

Декларація 

 

Начальник відділу організаційного та роботи з персоналом апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

7

Паламарчук Валентина Іванівна

Заява

Декларація

 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

8

Овчарук Петро Васильович

Заява

Декларація

 

Завідувач сектора контролю апарату райдержадміністрації

06.04.2015

 

9

Яхно Олександр Михайлович

Заява 

Декларація

 

Начальник управління економіки райдержадміністрації

06.04.2015

 

10

Дзюбак Іван Павлович

Заява

Декларація

 

Начальник управління соціального захисту населення, сім'ї та молоді райдержадміністрації

06.04.2015

 

11

Скрипніченко Людмила Вячеславівна

Заява

Декларація

 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

06.04.2015

 

12

Грицун Юрій Петрович

Заява

Декларація

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

06.04.2015

 

13

Мазур Валерій Миколайович

Заява

Декларація

 

Начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації

06.04.2015

 

14

Кіцула Любов Іванівна

Заява

Декларація

 

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

06.04.2015

 

15

Ємець Ірина Іванівна

Заява

Декларація

 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації

06.04.2015

 

16

Марценюк Катерина Василівна

Заява

Декларація

 

Директор Немирівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

06.04.2015

 

17

Балтовський Олександр Володимирович

Заява

Декларація

 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

 (у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років)

06.04.2015

 
 18

Томенко Олег Олексійович

 Заява

Декларація

 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

30.04.2015

 
 19

Перевознюк Олександр Володимирович

Заява

Декларація

 

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

30.04.2015

 
 20

Сокольвак Ірина Вікторівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу сім’ї, молоді та спорту 

 17.04.2015  
 21

Бугаков Петро Васильович

Заява

Деклація

 

Заступник голови районної державної адміністрації

15.05.2015

 

 

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Надєїна Світлана

Сергіївна

Заява

Декларація

 

начальник відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

2

Педоренко Світлана

Валеріївна

Заява

Декларація

 

 начальник фінансово-бухгалтерського відділу, головний бухгалтер управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

3

Кудрань Ольга

Андріївна

Заява

Декларація

 

начальник  відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

4

      Ліпінська Оксана 

     Віталіївна  

     (декретна

      Відпустка)

Заява

Декларація

 

начальник  відділу державних соціальних інспекторів, головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

5

Мазур Леся

Дмитрівна

Заява

Декларація

 в.о. начальника  відділу державних соціальних інспекторів, головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

6

Черната Сергій

Володимирович

Заява

Декларація

 

начальник  відділу прикладного програмного та інформаційного забезпечення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

7

Котенко Надія

Володимирівна

Заява

Декларація

 

начальник  відділу контролю та виплати адресних грошових та компенсаційних виплат управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

8

Оцупок Ганна

Анатоліївна 

Заява

Декларація

 

завідувач сектору з нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

9

Ревуцька Ірина

Юріївна

(декретна відпустка)

Заява

Декларація

 

завідувач сектору з кадрової, юридичної та організаційної роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

10

Коломієць Галина Вікторівна

Заява

Декларація

 

завідувач сектору з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці  управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

11

Цвень Тетяна

Вікторівна

Заява

Декларація

 

завідувач сектору Чорнобильських виплат  управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

  

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Горбенко Катерина Михайлівна

Заява

Декларація

 

заступник начальника-начальник відділу - головний бухгалтер управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

15.06.2015

 

2

Коваленко Віталій Михайлович

Заява

Декларація

 

заступник начальника, начальник відділу праці управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

3

Топольська Тетяна Миколаївна

Заява

Декларація

 

заступник начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.06.2015

 

4

Троян Оксана Вадимівна

Заява

Декларація

 

заступник начальника – начальник бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації

15.06.2015

 

 

5

Мараховський

Ярослав

Миколайович

Заява

Декларація

 

завідувач сектора з питань безпеки життєдіяльності населення та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації

17.06.2015

 

 

6

 

Ярова

Любов

Петрівна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст відділу організаційного та роботи з персоналом апарату райдержадміністрації

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 7

Степанов

Віталій

Анатолійович

Заява

Декларація

 

 

перший заступник голови районної державної адміністрації

 30.06.2015  

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Якимець Іван Іванович

Заява

Декларація

Головний спеціаліст з юридичних питань сектору кадрової, юридичної та організаційної роботиуправління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

2

Деркач Наталія Петрівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст фінансово -бухгалтерського відділууправління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

3

Філіпішена Леся Іванівна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст фінансово -бухгалтерського відділууправління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

4

Гетьман Наталія Іванівна

(декрет)

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

5

Анцут Леся Борисівна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

6

Кривонос Людмила Петрівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

7

Петренко Олена Іванівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

8

Безрученко Тетяна  Станіславівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

9

Кавун Юлія Миколаївна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

10

Марценюк Мирослава  Єдуардівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

11

Вівтоненко Юлія Вікторівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

12

Ведибіда Ольга Федорівна

Заява

Декларація

Спеціаліст I категорії відділу

з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

13

Семененко Руслана Миколаївна

Заява

Декларація

 

Спеціаліст I категорії відділу

з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

14

Сіраченко Ольга Павлівна

 

Заява 

Декларація

  

Головний спеціаліст відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни праці управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

15

Галицька Тетяна Вікторівна

Заява

Декларація

 

Спеціаліст I категорії відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

16

Марценюк Тетяна Василівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

17

Дробаха Олена Юріївна

Заява

Декларація

Спеціаліст I категорії відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

18

Чубатюк Олена Миколаївна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни праці управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

19

Волошенюк Олена Кирилівна

Заява

Декларація

Головний державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

20

Яремчук Віктор Вікторович

Заява

Декларація

 

Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

21

Рибачук Олена Михайлівна

Заява

Декларація

 

Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

22

Торохтій Наталія Анатоліївна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

23

Перетяжко Віра Володимирівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

24

Топчій Віталій Анатолійович

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст - експерт з умов праці відділу праці управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

25

Потєха

Ірина

Володимирівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст з оплати, нормування та продуктивності праці управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

26

       Ратушняк

Людмила

Володимирівна

Заява

Декларація

 

Спеціаліст I категорії відділу праці управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

27

Сокольвак Людмила Петрівна

Заява

Декларація

 

Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

28

Голодюк

Олена

Миколаївна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

29

Радостєв Артем Юрійович

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу прикладного програмного та інформаційного забезпечення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

30

Сташевський Павло В’ячеславович

Заява

Декларація

Спеціаліст I категорії відділу прикладного програмного та інформаційного забезпечення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

31

Тихоненко Євгенія Леонідівна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу контролю та виплати адресних грошових та компенсаційних виплат управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

32

Булаєнко Тетяна Семенівна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу контролю та виплати адресних грошових та компенсаційних виплат управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

33

Вахній Олена Володимирівна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу контролю та виплати адресних грошових та компенсаційних виплат управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

34

Астаф’єва Оксана Анатоліївна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу контролю та виплати адресних грошових та компенсаційних виплат управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

35

Сухорукова

Катерина

Сергіївна

(декрет)

Заява

Декларація

Завідувач сектору Чорнобильських виплат відділу з соціальних питань населенняна період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

01.07.2015

 

36

Кирилюк Людмила Миколаївна

Заява

Декларація

Головний спеціаліст відділу з соціальних питань населенняна період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 01.07.2015  

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Грусевич  Наталія Михайлівна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організаційного та роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації

15.07.2015

 

2

Хоменко

 Наталія Вікторівна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації

15.07.2015

 

3

Пясецька Людмила Сергіївна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації (відпустка по догляду за дитиною)

15.07.2015

 

4

Вакар Тетяна Олексіївна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст – бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

15.07.2015

 

5

Охріменко

 Юлія

 Сергіївна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

15.07.2015

 

6

Томашевський Павло Володимирович

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

15.07.2015

 

7

Панченко

Олена Володимирівна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст відділу по роботі з громадянами апарату районної державної адміністрації

15.07.2015

 

8

Пузаєнко

Леся

Федорівна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

15.07.2015

 

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Тимчук В'ячеслав Васильович

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Немирівської районної державної адміністрації

15.07.2015р.

 10.09.15

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Рибалко Жанна Анатоліївна

Заява

Декларація

 

начальник відділу розвитку підприємництва та торгівлі управління економіки  районної державної адміністрації

15.07.2015

 18.12.15

2

Петраківська Раїса Іванівна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва та торгівлі управління економіки районної державної адміністрації

15.07.2015

 18.12.15

3

Берегова Крістіна Сергіївна

Заява

Декларація

 

державний адміністратор  управління економіки районної державної адміністрації (відпустка по догляду за дитиною)

15.07.2015

 18.12.15

4

Замітайло Олена Іванівна

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст управління економіки районної державної адміністрації

15.07.2015

 18.12.15

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Вараксіна Людмила Іванівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

2

Сокольвак Любов Федорівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

3

Юдкевич Галина Анатоліївна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

4

Кухар Людмила Петрівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

5

Козолуп Наталія Степанівна

Заява

Декларація

 

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер фінансового управління Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

6

Паламарчук Любов Іванівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст фінансово-господарського відділу фінансового управління  Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

7

Олійник Таїсія Володимирівна

Заява

Декларація

 

Начальник відділу прогнозування і аналізу доходів фінансового управління Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

8

Стрельчук Лариса Петрівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу прогнозування і аналізу доходів фінансового управління Немирівської  районної державної адміністрації

16.07.2015

 

9.

Абраменко Віктор Вікторович

Заява

Декларація

 

Спеціаліст 1 категорії фінансового управління Немирівської районної державної адміністрації

16.07.2015

 

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Сташевська Наталія Миколаївна

Заява

Декларація

 

Начальник відділу соціальної роботи Немирівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

15.07.2015

 

2

Співак Тетяна Валеріївна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст-бухгалтер Немирівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

15.07.2015

 

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Бугакова

Юлія Олександрівна

Заява

Декларація

 

начальник відділу з питань захисту прав дітей служби у справах дітей районної державної адміністрації

15.07.2015

 

3

Оцупок

Наталія Мусіївна

Заява

Декларація

 

Завідувач сектора опіки та піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації

15.07.2015

 

4

Бублик

Таїса Вікторівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст сектора опіки та піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації

15.07.2015

 

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Гаврилюк Олексій Олександрович

Заява

Декларація

головний спеціаліст-зоотехнік відділу організації виробництва, маркетингу сільськогосподарської продукції та матеріальнотехнічного забезпечення управління агропромислового розвитку Немирівської районної державної адміністрації

15.07.2015

 

2

Когут Наталя Олексіївна

Заява

Декларація

начальник відділу організації виробництва, маркетингу сільськогосподарської продукції та матеріальнотехнічного забезпечення – агроном управління агропромислового розвитку Немирівської районної державної адміністрації 

15.07.2015

 

3

Павленко Ольга Петрівна

Заява

Декларація

головний спеціаліст з правового забезпечення, діловодства та контролю відділу розвитку сільської місцевості, економічного аналізу та функціонування аграрного ринку управління агропромислового розвитку Немирівської районної державної адміністрації 

15.07.2015

 

4

Сокольвак Юрій Володимирович

Заява

Декларація

головний спеціаліст з економічного аналізу, організаційно – кадрового забезпечення та внутрішнього аудиту відділу фінансово – господарського забезпечення управління агропромислового розвитку Немирівської районної державної адміністрації 

15.07.2015

 

5

Шкарапута Ольга Ігорівна

Заява

Декларація

начальник відділу розвитку сільської місцевості, економічного аналізу та функціонування аграрного ринку управління агропромислового розвитку Немирівської районної державної адміністрації 

15.07.2015

 

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

3

Угнава Лариса Михайлівна

Заява 

Декларація

 

державний адміністратор управління економіки районної державної адміністрації

08.10.2015

 18.12.15

№ з/п

П.І.Б. особи,
щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1

Хливнюк Наталія Іванівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі управління економіки  районної державної адміністрації

12.01.2016

 

2

Клюєва Альона Васлівна 

Заява

Декларація

 

головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі - бухгалтер управління економіки  районної державної адміністрації

12.01.2016

 
 3

Оцупок Олеся Олександрівна

Заява

Декларація

 

Головний спеціаліст відділу організаційного та роботи з персоналом апарату райдержадміністрації

22.02.2016

 

 

 4

Кухар Віталій Миколайович

Заява

Декларація

 Завідувач сектору державної реєстрації прав на нерухоме майно РС Немирівського РУЮ    
 5  

Мельник Ірина Анатоліївна

Заява

Декларація

 Державний реєстратор сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізацій громадських формувань Немирівського РУЮ Вінницької області    

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT